DUYURULAR

Kayıtlı elektronik Posta (KEP) Kullanımı Hakkında

Sayın Üyemiz 19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılıResmiGazete’de yayımlanan “Tebligat Kanunu ve BazıKanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye,elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken,anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutulmuş olup diğer tüzel ve gerçek kişilerde ise bu uygulama isteğe bağlı bırakılmıştır. Bu itibarla,esnaf ve sanatkarlarımızın kayıtlı elektronik posta(KEP) uygulaması kullanma zorunluluğu bulunmadığını Bilgilerinize Sunarız .Saygılarımızla İzmir Elektronikçiler Odası Başkanlığı

IP Adresiniz (34.238.190.122) kayıt edilmiştir.