İzmir Esnaf Sicil Müdürlüğü ve İzmir Elektronikçiler Odası Kayıt için Gerekli Evraklar ve İstenen Bilgiler

5362Sayılı Kanun gereği Esnaf Odalarına Yapılacak  Kayıtlar İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği  Şehit Fethi Bey   Cad. no:49/1 35210 (Birlik Plaza ) İzmir Adresinde Esnaf Sicil Müdürlüğüne başvurmak gerekmektedir.Başvuruyu kişinin kendisi veya  Noterden vekalet verdiği kişi yapabilir. 

01.01.2013 tarihinden itibaren  Esnaf ve Sanatkarlarımızın  sicil işlemleri sırasında  ödeyecekleri harçların tutarları aşağıdaki gibidir.

 TESCİL (YENİ KAYIT)              492,90,TL

TADİL (DEĞİŞİKLİK)                112,70 TL

TERK (KAYIT SİLME)                 50,50 TL

ZAYİİ (TASDİKNAME BEDELİ)     52,90 TL

VİZE                                      38,00 TL

Esnaf Sicil'e  Kayıt İçin Gerekli Evraklar

1-) Vergi Levhası  (Mesleği Yazılı Olması Gerekmektedir) Meslek Yazılı Değil ise Yoklama Tutanağı

2 -Kimlik Fotokopisi

3-) Fotoğraf (1 Adet )

4-)Ustalık Belgesi

5-Kişinin kendisi veya vekili (vekilin kimlik fotokopisi).

İzmir Elektronikçiler Odası Kayıt İçin İstenen Evrak ve Bilgiler

1-)Nüfus Fotokopisi( 1 adet )

2 -) Vergi Levhası Fotokopisi (1 adet)

3-) 3 Adet Fotoğraf,

4-) Ustalık Belgesi

5-) Vekalet ile kayıt yapılacaksa Noterden Vekaletname Fotokopisi (1 adet)

6-) Vekaletli Kişinin Nüfus  Fotokopisi (1 adet )

7-) Kişinin Kendisi Veya Vekili

8-) İş yeri telefonu

9-)Ev Telefonu

10-)Cep telefonu

11-) Muhasebecinin Adı Soyadı Cep Telefonu

12-)Dükkanın Kira Olup Olmadığı

13-)Sgk'lı Çalışanı Var Mı ? varsa kaç Kişi

14-)Kan Gurubu

15-) Tahsil Durumu

16-SGK Numarası 

17- e-posta adresi

NOT 01.01.2013  TARİHİNDEN İTİBAREN ÜYELERİMİZİN ODAMIZDAN ALACAKLARI MESLEKİ FAALİYET BELGELERİ  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI SAYFASINDAN VERİLMEKTE OLUP 25,00 TL HİZMET KARŞILIĞI ÜCRETİ ALINMAKTADIR.