İzmir Esnaf Sicil Müdürlüğü ve İzmir Elektronikçiler Odası Kayıt için Gerekli Evraklar ve İstenen Bilgiler

5362Sayılı Kanun gereği Esnaf Odalarına Yapılacak  Kayıtlar İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği  Şehit Fethi Bey   Cad. no:49/1 35210 (Birlik Plaza ) İzmir Adresinde Esnaf Sicil Müdürlüğüne başvurmak gerekmektedir.Başvuruyu kişinin kendisi veya  Noterden vekalet verdiği kişi yapabilir. 

01.01.2015 tarihinden itibaren  Esnaf ve Sanatkarlarımızın  sicil işlemleri sırasında  ödeyecekleri harçların tutarları aşağıdaki gibidir.

 TESCİL (YENİ KAYIT)             570,00TL

TADİL (DEĞİŞİKLİK)              126,05 TL

TERK (KAYIT SİLME)               54,90 TL

ZAYİİ (TASDİKNAME BEDELİ)   62,00TL

VİZE                                    45,00 TL

Esnaf Sicil'e  Kayıt İçin Gerekli Evraklar

1-) Vergi Levhası  (Mesleği Yazılı Olması Gerekmektedir) Meslek Yazılı Değil ise Yoklama Tutanağı

2 -Kimlik Fotokopisi

3-) Fotoğraf (1 Adet )

4-Kişinin kendisi veya vekili (vekilin kimlik fotokopisi).

İzmir Elektronikçiler Odası Kayıt İçin İstenen Evrak ve Bilgiler

1-)Nüfus Fotokopisi( 1 adet )

2 -) Vergi Levhası Fotokopisi (1 adet)

3-) 3 Adet Fotoğraf,

4-) Vekalet ile kayıt yapılacaksa Noterden Vekaletname Fotokopisi (1 adet)

5-) Vekaletli Kişinin Nüfus  Fotokopisi (1 adet )

6-) Kişinin Kendisi Veya Vekili

7-) İş yeri telefonu

8-)Ev Telefonu

9-)Cep telefonu

10-) Muhasebecinin Adı Soyadı Cep Telefonu

11-)Dükkanın Kira Olup Olmadığı

12-)Sgk'lı Çalışanı Var Mı ? varsa kaç Kişi

13-)Kan Gurubu

14-) Tahsil Durumu

15-SGK Numarası 

16- e-posta adresi

NOT 01.01.2015  TARİHİNDEN İTİBAREN ÜYELERİMİZİN ODAMIZDAN ALACAKLARI MESLEKİ FAALİYET BELGELERİ  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI SAYFASINDAN VERİLMEKTE OLUP30,00 TL HİZMET KARŞILIĞI ÜCRETİ ALINMAKTADIR.